Κοινωνική Υπηρεσία

Το 2020, ξεκίνησε η Κοινωνική μας Υπηρεσία, σε μια περίοδο που η ανάγκη για την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών ήταν ιδιαίτερη αυξημένη.

Απευθυνθήκαμε στους ειδικούς

Απευθυνθήκαμε στους φίλους μας, που προσφέρουν τις βέλτιστες κοινωνικές υπηρεσίες στους καρκινοπαθείς σε όλη την Ελλάδα.

Το  ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ προσφέρει την εμπειρία του και εγκαινίασε την Κοινωνική Υπηρεσία μας για γονείς παιδιών που νοσούν με καρκίνο, για γονείς παιδιών που νόσησαν με καρκίνο, για νεαρούς ενήλικες που νόσησαν με καρκίνο στην παιδική τους ηλικία.

Οι υπηρεσίες μας είναι:

  • Κοινωνική Υποστήριξη
  • Αϋλη Συνταγόγραφηση
  • Διεκπεραίωση Διαδικασιών για την Πιστοποίηση Αναπηρίας και άλλων Κοινωνικών Επιδομάτων (ΚΕΠΑ)
  • Ενημέρωση Δικαιωμάτων Ασθενών
  • On-Line Ψυχολογική Υποστήριξη