Κοινωνική Υπηρεσία

Η κοινωνική μας υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή, 11:00 με 19:00

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-7499306 και στο contact@karkinaki.gr

Υπηρεσίες:

  • Κοινωνική Υποστήριξη
  • Ενημέρωση Δικαιωμάτων Ασθενών