ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοτοπος www.karkinaki.gr ανήκει στην διαχείριση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ με σκοπό την ενημέρωση για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.  Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών και χρηστών της διαδικτυακής της τοποθεσίας και να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα.

Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω του ιστοτόπου μας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου. Παρακαλείσθε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε για εσάς

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, έχετε τη δυνατότητα να μας παρέχετε on-line οικονομική υποστήριξη.  Σε περίπτωση που προβείτε σε μία on-line δωρεά, το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ τηρεί τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο και προαιρετικά, κινητό τηλέφωνο.

Τα στοιχεία αυτά τηρούνται προκειμένου να σας αποστέλλουμε την απόδειξη δωρεάς, ευχαριστήριες επιστολές και έντυπο ή/ και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (newsletters) αναφορικά με τη δράση μας, εκτός εάν μας δηλώσετε ρητώς ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιο υλικό . Κατά την εισαγωγή των εν λόγω προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να προβείτε σε μία on-line δωρεά προς το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, συναινείτε στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό.

Σας επισημαίνουμε ότι οι on-line δωρεές γίνονται απευθείας με ανακατεύθυνση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της υπηρεσίας e-commerce της  EUROΒΑΝΚ ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Paypal και επομένως το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ δεν τηρεί, ούτε επεξεργάζεται προσωπικές σας πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν τη συναλλαγή (όπως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας, CCV και ημερομηνία λήξης κάρτας), ούτε και έχει πρόσβαση σε αυτές  τις πληροφορίες. Τα στοιχεία αυτά θα καταχωρούνται μόνον στις ανωτέρω ηλεκτρονικές πλατφόρμες της  EUROBANK και της Paypal, oι οποίες και είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών.

 

Τήρηση και ασφάλεια των δεδομένων

Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας μόνον για τους σκοπούς που ανωτέρω περιγράφονται . Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ δεν διαβιβάζει ούτε κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο είναι εκ του νόμου απαραίτητο, προς εκπλήρωση των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών της. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε προμηθευτές ή συνεργάτες μας (π.χ. εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, εταιρεία λογιστών), μόνο για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας και μόνον για να συμμορφωθούμε προς τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή τήρηση των δεδομένων σας και την προστασία τους από αθέμιτη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και χρήση ή /και κοινοποίηση, στο βαθμό του εφικτού στα πλαίσια του διαδικτύου.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Επίσης, άλλοι ιστότοποι μπορεί να παρέχουν συνδέσμους προς το δικό μας ιστότοπο. Οι ιστότοποι τρίτων λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ δεν έχει τον έλεγχο των ιστοτόπων τρίτων. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τρίτους ιστότοπους, ούτε είναι υπεύθυνο ή υπόλογο, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τους ιστοτόπους τρίτων.

 

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης

Οι χρήστες του ιστοτόπου μας δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και, ειδικότερα, να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@karkinaki.gr ή να αποστέλλεται ταχυδρομικά στα γραφεία μας Καπνικαρέας 19 Α 10556 Μοναστηράκι Αθήνα. Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

 

Χρήση των “Cookies”

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από έναν ιστότοπο στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη ενός ιστοτόπου για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιήσατε τον ιστότοπο στο παρελθόν. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από τα cookies μόνο για “τυφλή” στατιστική ανάλυση και για να προσαρμόζουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας με το κοινό. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα cookie. (Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies). Σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει επιμέρους δυνατότητες του ιστότοπου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org.  Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org.

 

Επικοινωνία 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τη δράση του ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@karkinaki.gr ή να απευθυνθείτε στα γραφεία μας Καπνικαρέας 19 Α 10556 Μοναστηράκι Αθήνα.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται.