ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Όνομα (απαραίτητο)

  E-mail (απαραίτητο)

  Τίτλος

  Μήνυμα

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

  Οι προτάσεις και τα παράπονα σας λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και εξετάζονται μεθοδικά, ώστε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Αν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή θέλετε να υποβάλετε κάποια πρόταση βελτίωσης ή παράπονο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  • Στέλνοντας email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@karkinaki.gr
  • Καλώντας στο 210 749 9306 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 18:00
  • Αποστέλλοντας επιστολή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μεσογείων 15, Αμπελόκηποι 115 26, Triaena Business Center, ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ

  Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

  Μετά την υποβολή του παραπόνου σας, θα λάβετε βεβαίωση παραλαβής του. Η ομάδα μας θα μελετήσει προσεκτικά το θέμα που αναφέρετε και θα εργαστεί προς την επίλυση του με επιμέλεια και χωρίς διάκριση. Ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

  Πότε θα λάβω απάντηση;

  Εάν το παράπονο σας γίνει τηλεφωνικώς, θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα άμεσα.

  Εάν υποβάλετε το παράπονο σας μέσω email ή γραπτώς με επιστολή, θα αποστείλουμε βεβαίωση παραλαβής του εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Το θέμα σας θα διερευνηθεί με σκοπό να επιτύχουμε επίλυση του εντός είκοσι ενός (21) εργάσιμων ημερών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα παρέχουμε αιτιολογία και νέο χρονοδιάγραμμα.

  Αν δεν μείνω ικανοποιημένος τι επιλογές έχω;

  Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την διευθέτηση του παραπόνου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ. Ο/Η Πρόεδρος θα ανταποκριθεί εντός δεκαπέντε  (15) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει γνώση του παραπόνου σας.

  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

  Με την υπογραφή του παρόντος δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου και συγκατατίθεμαι στη συλλογή και επεξεργασία αυτών από την ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για τη συμμόρφωση την ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ με τις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, τον περιορισμό του σκοπού τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και δίνω την ελεύθερη, ρητή, ειδική, σαφή και εν πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή μου προκειμένου τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρθηκαν παραπάνω και με αφορούν (ή/και αφορούν ανήλικο άτομο στην επιμέλειά μου) να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους παραπάνω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.


  ΑμΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ
  Triaena Business Center
  Μεσογείων 15, 1ος όροφος
  11525, Athens
  Τηλ: 0030 210 7499306, 0030210 7499304
  www.karkinaki.gr
  info@karkinaki.gr