Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί ακτίνες υψηλής ενέργειας (όπως οι ακτίνες Χ) για να “σκοτώσουν” τα καρκινικά κύτταρα και να συρρικνωθούν οι όγκοι.

Η ακτινοβολία μπορεί να προέρχεται είτε εξωτερικά (εξωτερική ακτινοβολία) είτε από ραδιενεργά υλικά τοποθετημένα μέσα ή δίπλα στον όγκο (εσωτερική ή εμφυτευμένη ακτινοβολία). Η ακτινοβολία χρησιμοποιείται μερικές φορές μαζί με άλλες θεραπείες, όπως πριν ή μετά τη χειρουργική επέμβαση ή μαζί με χημειοθεραπεία. Για μερικούς, μπορεί να είναι η κύρια θεραπεία.

Όπως και με τη χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία μπορεί να επηρεάσει τα φυσιολογικά κύτταρα καθώς και τα καρκινικά κύτταρα. Ορισμένα όργανα και μέρη του σώματος είναι πιθανότερο να επηρεάζονται από την ακτινοβολία από άλλα. Τα σώματα των νεαρών παιδιών τείνουν να είναι πιο ευαίσθητα στις επιπτώσεις της ακτινοβολίας. Μερικά παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών. Για παράδειγμα, τα παιδιά με κληρονομική μορφή αμφιβληστροειδοβλαστώματος (καρκίνος οφθαλμού) είναι πιο ευαίσθητα στις επιπτώσεις της ακτινοθεραπείας.

ΓΡΑΦΕΙ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.