Εξελίξεις στην Λευχαιμία

Εξελίξεις στην Λευχαιμία

Οι ερευνητές του National Cancer Institute (NCI) παρουσιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας, μετά την πρόοδο που σημειώνεται καθημερινά στις στοχευμένες θεραπείες και την ανοσοθεραπεία.

Παιδιατρική Λευχαιμία

Οι τυπικές θεραπείες λευχαιμίας για τα παιδιά είναι η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Παρά τις μεγάλες βελτιώσεις στην επιβίωση για παιδιά με κάποιους τύπους λευχαιμίας, μερικά παιδιά δεν ανταποκρίνονται στις συνήθεις θεραπείες ή υποφέρουν από υποτροπή της ασθένειάς τους. Άλλα ζουν με τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας για το υπόλοιπο της ζωής τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για λιγότερο τοξικές θεραπείες.

Τώρα οι ερευνητές επικεντρώνονται σε στοχευμένα φάρμακα και ανοσοθεραπείες για τη θεραπεία της λευχαιμίας στα παιδιά. Επίσης δοκιμάζονται νεότερα φάρμακα χημειοθεραπείας.

Στοχευμένες θεραπείες

Περίπου το 10% των παιδιών με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία έχουν αλλαγές σε ένα γονίδιο που ονομάζεται FLT3. Μια κλινική δοκιμή εξετάζει ένα φάρμακο (Sorafenib (Nexavar)) που στοχεύει το FLT3, εκτός από την τυπική χημειοθεραπεία σε αυτά τα παιδιά. Επίσης σχεδιάζονται και άλλες δοκιμές που εξετάζουν φάρμακα που στοχεύουν το FLT3 πιο συγκεκριμένα από το Sorafenib.

Ορισμένες παιδιατρικές λευχαιμίες έχουν συγχωνεύσεις γονιδίων που προκαλούν ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Ένας τύπος σύντηξης γονιδίων μπορεί να στοχεύεται με ένα φάρμακο που ονομάζεται Larotrectinib (Vitrakvi). Αυτό το φάρμακο είναι εγκεκριμένο για τη θεραπεία παιδιών με συμπαγείς όγκους που έχουν αυτή τη συγκεκριμένη γονιδιακή σύντηξη. Μια κλινική δοκιμή υπό εξέλιξη θα δοκιμάσει το φάρμακο σε παιδιά με λευχαιμία που έχουν αυτή τη σύντηξη γονιδίων.

Μερικά παιδιά με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία έχουν γονιδιακές συντήξεις που μπορεί να είναι ευαίσθητες στη θεραπεία με το στοχευμένο φάρμακο Dasatinib (Sprycel). Μια δοκιμή που διεξάγεται από την χρηματοδοτούμενη από το NCI, την Children’s Oncology Group (COG) εξετάζει επί του παρόντος το Dasatinib για αυτά τα παιδιά.

Περισσότεροι πιθανοί στόχοι για τη θεραπεία των καρκίνων της παιδικής ηλικίας ανακαλύπτονται κάθε χρόνο, και πολλά νέα φάρμακα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία των καρκίνων δοκιμάζονται μέσα από την Παιδιατρική Κοινοπραξία προκλινικών δοκιμών.

Ανοσοθεραπεία

Η θεραπευτική αγωγή με CAR- Τ κύτταρα έχει δημιουργήσει πρόσφατα μεγάλο ενθουσιασμό για τη θεραπεία παιδιών με υποτροπιάζουσα Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία. Μία θεραπεία CAR- T κυττάρων, tisagenlecleucel (Kymriah), εγκρίθηκε το 2017 για μερικά παιδιά με υποτροπιάζουσα Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία.

Πολλές προκλήσεις παραμένουν σχετικά με τη χρήση της θεραπείας CAR Τ-κυττάρων σε παιδιά με λευχαιμία που οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να αντιμετωπίσουν:

Μερικές φορές, η λευχαιμία μπορεί να γίνει ανθεκτική στο Tisagenlecleucel. Οι ερευνητές του Κλάδου Παιδιατρικής Ογκολογίας του NCI έχουν αναπτύξει CAR- Τ κύτταρα που στοχεύουν κύτταρα λευχαιμίας με διαφορετικό τρόπο. Μια συνεχιζόμενη κλινική δοκιμή ελέγχει κατά πόσο ο συνδυασμός αυτών των δύο τύπων CAR- Τ κυττάρων μπορεί να προσφέρει μακρόχρονη ύφεση.

Τα CAR -Τ κύτταρα είναι εγκεκριμένα επί του παρόντος μόνο για χρήση στη λευχαιμία που έχει υποτροπιάσει ή αποδεικνύεται ανθεκτική στη συνήθη θεραπεία. Μια κλινική δοκιμή από το COG σχεδιάζεται για τη δοκιμή του Τisagenlecleucel ως μέρος της πρώτης γραμμής θεραπείας σε παιδιά με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμίαμε υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

Απαιτούνται επίσης περισσότερες έρευνες για να γίνει κατανοητό ποια παιδιά που λαμβάνουν CAR -Τ κύτταρα, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής στη θεραπεία και εάν στρατηγικές όπως ο συνδυασμός θεραπείας με CAR- Τ κύτταρα με άλλες ανοσοθεραπείες μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη της ανάπτυξης αντίστασης.

Μερικά παιδιά με λευχαιμία, δεν έχουν αρκετά υγιή Τ -κύτταρα ώστε να συλλεχθούν για να δημιουργήσουν CAR- Τ κύτταρα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη δημιουργία μιας θεραπείας T-κυττάρων “off-the-shelf” που δεν απαιτεί τη συλλογή Τ- κυττάρων από ασθενείς.

Άλλες έρευνες, τόσο στο Κλάδο Παιδιατρικής Ογκολογίας του NCI όσο και σε άλλα ιδρύματα, επικεντρώνονται στη δημιουργία θεραπευτικών αγωγών CAR -Τ κυττάρων που λειτουργούν σε άλλους τύπους λευχαιμίας παιδικής ηλικίας, όπως η Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία.

Δύο πρόσθετα φάρμακα που αξιοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι πολύ υποσχόμενα για παιδιά με λευχαιμία:

Ένα φάρμακο που ονομάζεται Blinatumomab (Blincyto), προσκολλάται τόσο στα Τ -κύτταρα όσο και στα καρκινικά κύτταρα. Φέρνοντας κοντά αυτά τα κύτταρα, το φάρμακο βοηθά τα Τ- κύτταρα να σκοτώσουν τα καρκινικά κύτταρα. Το Blinatumomab έχει εγκριθεί από το FDA για παιδιά με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία που έχουν υποτροπιάσει μετά την αρχική θεραπεία. Μια κλινική δοκιμή που θα διεξαχθεί από την COG θα εξετάσει εάν η προσθήκη της Βlinatumomab σε τυποποιημένη χημειοθεραπεία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής σε παιδιά με νεοδιαγνωσμένο ΟΛΛ.

Ένα φάρμακο που ονομάζεται inotuzumab ozogamicin (Besponsa), εξετάζεται σε παιδιά με υποτροπιάζουσα Β-Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία. Αυτό το φάρμακο αποτελείται από ένα αντίσωμα που μπορεί να δεσμευτεί με τα καρκινικά κύτταρα δημιουργώντας ένα φάρμακο που μπορεί να σκοτώσει αυτά τα κύτταρα.

Χημειοθεραπεία

Εκτός από τις στοχευμένες θεραπείες και τις ανοσοθεραπείες, οι ερευνητές εργάζονται επίσης για την ανάπτυξη νέων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων για τη λευχαιμία και την εξεύρεση καλύτερων τρόπων χρήσης των υπαρχόντων φαρμάκων. Το 2018, μια μεγάλη κλινική μελέτη έδειξε ότι η προσθήκη του φαρμάκου Νelarabine (Arranon) στη συνήθη χημειοθεραπεία βελτιώνει την επιβίωση των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων που έχουν πρόσφατα διαγνωστεί με Τ-Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία.

Άλλα φάρμακα που εξετάζονται μπορούν να κάνουν τα τυποποιημένα φάρμακα χημειοθεραπείας πιο αποτελεσματικά. Αυτά τα φάρμακα περιλαμβάνουν το Venetoclax, το οποίο έχει εγκριθεί για ηλικιωμένους ενήλικες με κάποιους τύπους λευχαιμίας και τώρα δοκιμάζεται σε παιδιά.

Επιβίωση

Οι αναπτυσσόμενοι εγκέφαλοι και τα σώματα των παιδιών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις επιβλαβείς επιδράσεις της θεραπείας του καρκίνου. Επειδή πολλά παιδιά που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο συνεχίζουν να ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να αντιμετωπίζουν αυτές τις βλαβερές συνέπειες για τις επόμενες δεκαετίες.

Η χρηματοδοτούμενη από το NCI μελέτη, Survivor Childhood Cancer Childhood, που διεξάγεται από το 1994, παρακολουθεί τις μακροπρόθεσμες βλαβερές συνέπειες των θεραπειών για τον καρκίνο κατά την παιδική ηλικία και μελετά τρόπους για την ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων. Το NCI χρηματοδοτεί επίσης έρευνα για τη μεταβολή των υφιστάμενων θεραπευτικών αγωγών ώστε να καταστούν λιγότερο μακροπρόθεσμα τοξικές, καθώς και για την εύρεση τρόπων για να βοηθήσουν τους επιζήσαντες του καρκίνου να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν θέματα υγείας που προέρχονται από τη θεραπεία του καρκίνου.

Πηγή: National Cancer Institute(NCI)
“Advances in Leukemia Research was originally published by the National Cancer Institute.” https://www.cancer.gov/types/leukemia/research#ui-id-4

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.