Νέα δεδομένα για τον Πρώιμο HER2-Θετικό Καρκίνο του Μαστού

Νέα δεδομένα για τον Πρώιμο HER2-Θετικό Καρκίνο του Μαστού

Η Amgen (NASDAQ:AMGN) και η Allergan plc. (NYSE:AGN) ανακοίνωσαν στοιχεία από τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ, που αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ABP 980 (βιοομοειδές του trastuzumab) σε σχέση με το φάρμακο αναφοράς, σε ασθενείς με πρώιμο, θετικό στον υποδοχέα ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα τύπου 2 (HER2) καρκίνο του μαστού.

Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας στην προ εγχειρητική φάση της μελέτης, παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας (ESMO) και αφορούν τη συνολική ανταπόκριση όπως αυτή αξιολογήθηκε από τοπικούς ερευνητές καθώς και από ανεξάρτητο παθολογοανατομικό έλεγχο. Τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ανοσογονικότητα υποστηρίζουν την κλινική αξία του ABP 980 ως βιοομοειδές του trastuzumab και έρχονται να προστεθούν στα συνολικά δεδομένα που είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων της ΗΠΑ (FDA).

«Τα βιοομοειδή έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σε περισσότερους ασθενείς πρόσβαση σε θεραπείες υψηλής ποιότητας με αποδεδειγμένο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας», δήλωσε ο Serafin Morales, M.D., ιατρός ογκολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομεία Arnau de Villanova, στη Lleida της Ισπανίας. «Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα προστίθενται στο σύνολο των δεδομένων που καταδεικνύουν την ισοδυναμία μεταξύ του ABP 980 και του trastuzumab».

Τα κύρια τελικά σημεία της μελέτης ήταν η διαφορά κινδύνου (RD) και η αναλογία κινδύνου (RR) πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης στον ιστό του μαστού και τους μασχαλιαίους λεμφαδένες, ενώ τα προκαθορισμένα περιθώρια ισοδυναμίας ήταν +/- 13% για το RD και 0.759 έως 1.318 για το RR. Με βάση τα στοιχεία της τοπικής αξιολόγησης από τους ερευνητές, το 48% των ασθενών στο σκέλος του ABP 980 και το 40.5% στο σκέλος του trastuzumab πέτυχαν πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση. Το RD και το RR της πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης ήταν 7.3% (90% CI: 1.2, 13.4) και 1.19 (90% CI: 1.033, 1.366), αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις ευαισθησίας που έγιναν από τον κεντρικό ανεξάρτητο παθολογοανατομικό έλεγχο, έδειξαν ότι το 47.8% των ασθενών στο σκέλος του ABP 980 και το 41.8% των ασθενών στο σκέλος του trastuzumab, πέτυχαν πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση. Το RD και το RR της πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης ήταν 5.8% (90% CI: -0.5, 12.0) και 1.14 (90% CI: 0.933, 1.312), αντίστοιχα.

Η συχνότητα, ο τύπος και η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια μεταξύ του ABP 980 και του trastuzumab, Δεν προέκυψαν νέα στοιχεία για την ασφάλεια σε σύγκριση με το γνωστό προφίλ ασφάλειας του trastuzumab.

Σχεδιασμός Μελέτης Φάσης 3 για το ABP 980
Η μελέτη Φάσης III του ABP 980 LILAC ήταν μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με δραστική ουσία μελέτη (20120283) που αξιολόγησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του ABP 980 σε σύγκριση με το trastuzumab σε ενήλικες γυναίκες με πρώιμο, HER2-θετικό καρκίνο του μαστού. Τυχαιοποιήθηκαν 725 ασθενείς, με 364 ασθενείς στην ομάδα του ABP 980 και 361 ασθενείς στην ομάδα του trastuzumab.

Στην προεγχειρητική φάση, οι εγγεγραμμένοι ασθενείς έλαβαν χημειοθεραπεία με επιρουβικίνη και κυκλοφωσφαμίδη (EC) κάθε τρεις εβδομάδες (Q3W) για τέσσερις κύκλους. Μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας, οι ασθενείς που είχαν επαρκή καρδιακή λειτουργία τυχαιοποιήθηκαν 1:1 για να λάβουν ABP 980 ή trastuzumab, μαζί με paclitaxel, κάθε τρεις εβδομάδες και για τέσσερις κύκλους. Η εγχείρηση (αφαίρεση μαστού και του λεμφαδένα-φρουρού ή μασχαλιαίων λεμφαδένων) πραγματοποιήθηκε τρεις έως επτά εβδομάδες μετά την τελευταία δόση ABP 980 ή trastuzumab κατά την προεγχειρητική φάση και αναλύθηκε η πλήρης παθολογοανατομική ανταπόκριση.

Στην φάση της επικουρικής θεραπείας, μετά την εγχείρηση, οι ασθενείς έλαβαν ABP 980 ή trastuzumab Q3W για διάστημα έως και ενός έτους από την πρώτη μέρα που χορηγήθηκε ένα από τα δύο προϊόντα κατά την προεγχειρητική φάση. Οι ασθενείς που έλαβαν ABP 980 κατά την προεγχειρητική φάση συνέχισαν να λαμβάνουν ABP 980 Q3W και στη φάση της επικουρικής θεραπείας. Οι ασθενείς που έλαβαν trastuzumab κατά την προεγχειρητική φάση είτε άλλαξαν σε ABP 980 είτε συνέχισαν να λαμβάνουν trastuzumab Q3W και στη φάση της επικουρικής θεραπείας. Η κατανομή σε μια θεραπευτική ομάδα κατά την προεγχειρητική φάση και κατά τη φάση επικουρικής θεραπείας έγινε με τυχαιοποίηση, όπως και η μετάβαση από το trastuzumab στο ABP 980 μετά την προεγχειρητική φάση.

Η αρχική ανάλυση πραγματοποιήθηκε όταν ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση του τελευταίου ασθενούς μετά την προεγχειρητική θεραπεία. Τα στατιστικά στοιχεία αξιολογήθηκαν συγκρίνοντας το διάστημα εμπιστοσύνης του RD και RR της πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης στον ιστό του μαστού και τους μασχαλιαίους λεμφαδένες με τα προκαθορισμένα περιθώρια ισοδυναμίας.

Σχετικά με τον Πρώιμο, HER2-Θετικό Καρκίνο του Μαστού

Ο πρώιμος HER2-θετικός καρκίνος του μαστού είναι ένας καρκίνος του μαστού που δίνει θετικό αποτέλεσμα στον έλεγχο μίας πρωτεΐνης που ονομάζεται υποδοχέας ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα τύπου 2 (HER2) και ευνοεί την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.
Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο κοινή μορφή καρκίνου στην Ευρώπη για τις γυναίκες και η πλέον κοινή μορφή καρκίνου συνολικά, με περισσότερα από 460,000 νέα περιστατικά ετησίως.
Οι HER2-θετικοί καρκίνοι του μαστού έχουν την τάση να αναπτύσσονται και να εξαπλώνονται πιο επιθετικά από τους HER2-αρνητικούς καρκίνους του μαστού.

Σχετικά με το ABP 980

Το ABP 980 αναπτύσσεται ως βιοομειδές του trastuzumab, ενός ανασυνδυασμένου, εξανθρωποποιημένου μονοκλωνικού αντισώματος ανοσοσφαιρίνης G1 που έχει εγκριθεί σε πολλές χώρες για τη θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του μαστού με υπερέκφραση HER2, του μεταστατικού καρκίνου του μαστού και του μεταστατικού καρκίνου του στομάχου. Η ενεργή ουσία του ABP 980 είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει την ίδια αλληλουχία αμινοξέων με το trastuzumab. Το ABP 980 έχει την ίδια φαρμακευτική δοσολογική μορφή και ισχύ με το trastuzumab. Τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2017 αντίστοιχα, η Amgen και η Allergan υπέβαλαν Αίτηση για Άδεια Κυκλοφορίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και Αίτηση για Άδεια Βιολογικού Προϊόντος στον FDA για το ABP 980.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.