Νέες «επιλογές» για τους ασθενείς με καρκίνο του νεφρού

Νέες «επιλογές» για τους ασθενείς με καρκίνο του νεφρού

Ενθαρρυντικά είναι τα αρχικά αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής CheckMate-214, που ερευνά το συνδυασμό nivolumab/ipilimumab έναντι του sunitinib, σε ασθενείς ενδιάμεσου και περιορισμένου κινδύνου προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, που δεν ανταποκρίθηκαν σε προηγούμενη θεραπεία.

Ο συνδυασμός πέτυχε το σύνθετο πρωτεύον καταληκτικό σημείο αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR), σε ποσοστό 41,6% ORR έναντι 26,5% για το sunitinib. Η μέση διάρκεια της ανταπόκρισης δεν επιτεύχθηκε για το συνδυασμό του Opdivo και του Yervoy και ήταν 18,17 μήνες για το sunitinib. Αν και υπήρξε βελτίωση στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS), αυτή δεν έφθασε σε επίπεδα στατιστικής σημασίας. Η διάμεση PFS ήταν 11,56 μήνες για τον συνδυασμό Opdivo και Yervoy έναντι 8,38 μήνες για το sunitinib. Η δοκιμή συνεχίζεται προκειμένου να ωριμάσει το σύνθετο πρωτεύον καταληκτικό σημείο συνολικής επιβίωσης.

Το προφίλ ανοχής που παρατηρήθηκε στην κλινική δοκιμή CheckMate-214 ήταν σύμφωνο με αυτό που παρατηρήθηκε σε μελέτες που είχαν αναφερθεί.

Πηγή: https://virus.com.gr

ΓΡΑΦΕΙ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.