Πολλαπλό Μυέλωμα

Πολλαπλό Μυέλωμα

Το πολλαπλό μυέλωμα είναι ο δεύτερος πιο συχνός αιματολογικός καρκίνος και αναπτύσσεται στα πλασματοκύτταρα που εντοπίζονται στο μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών.

Τυπικά χαρακτηρίζεται από οστεολυτικές οστικές βλάβες καθώς και από νεφρική ανεπάρκεια, τα οποία και αποτελούν κριτήρια για τη διάγνωση (κριτήρια CRAB). Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο γίνεται διάγνωση 114.000 νέων περιστατικών πολλαπλού μυελώματος παγκοσμίως, που έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερους από 80.000 θανάτους το χρόνο.

Ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των ασθενών αναπτύσσει οστεολυτικές βλάβες στη διάρκεια της πορείας της νόσου. Η πρόληψη των οστικών βλαβών αποτελεί ένα καίριο ζήτημα της περίθαλψης των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, καθώς τα συμβάματα αυτά δύναται να οδηγήσουν σε σημαντική νοσηρότητα.

Οι τρέχουσες επιλογές αντιμετώπισης για την πρόληψη των οστικών βλαβών περιορίζονται στα διφωσφονικά, όπως το ζολεδρονικό οξύ, τα οποία και απομακρύνονται μέσω των νεφρών.6 Περίπου το 60% του συνόλου των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα έχουν ή θα αναπτύξουν έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας στη πορεία της νόσου

ΓΡΑΦΕΙ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.