Σημαντικές ανακοινώσεις για τρεις τύπους καρκίνου από την Bristol-Myers Squibb στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO 2019)

Σημαντικές ανακοινώσεις για τρεις τύπους καρκίνου από την Bristol-Myers Squibb στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO 2019)

Η Bristol-Myers Squibb στο πλαίσιο του πρόσφατου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO 2019), ανακοίνωσε αποτελέσματα από 3 επιστημονικές μελέτες :

1. στον προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (CheckMate-227)
2. στο μελάνωμα σταδίου ΙΙΙ ή IV, μετά από πλήρη χειρουργική εξαίρεση (CheckMate-238) καθώς και
3. στο προχωρημένο μεταστατικό μελάνωμα (CheckMate-067)

Σχετικά με τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από το Μέρος 1 της μελέτης Φάσης 3 CheckMate-227, η οποία αξιολόγησε το nivolumab σε συνδυασμό με χαμηλή δόση ipilimumab, ως θεραπεία πρώτης γραμμής, σε ασθενείς με προχωρημένη μορφή της νόσου. Ο συνδυασμός nivolumab με χαμηλή δόση ipilimumab πέτυχε το ανεξάρτητο συμπρωτεύον καταληκτικό σημείο της συνολικής επιβίωσης, καταδεικνύοντας μεγαλύτερο όφελος σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία, σε ασθενείς των οποίων οι όγκοι εμφανίζουν έκφραση του PD-L1 ≥1%. Επιπλέον, σε μία διερευνητική ανάλυση, τα αποτελέσματα έδειξαν βελτιωμένη συνολική επιβίωση για τους ασθενείς με έκφραση του PD-L1 <1%, οι οποίοι έλαβαν συνδυαστική θεραπεία nivolumab με χαμηλή δόση ipilimumab. Το ποσοστό διετούς επιβίωσης για τους ασθενείς, που έλαβαν το συνδυαστικό σχήμα θεραπείας, ήταν 40%, τόσο για τους ασθενείς με έκφραση PD-L1 ≥1%, όσο και για τους ασθενείς με έκφραση PD-L1 <1%. Στο σκέλος της χημειοθεραπείας τα ποσοστά επιβίωσης ήταν 33% και 23% αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν την πρώτη και μοναδική μέχρι τώρα φορά, που μία διπλή ανοσο-ογκολογική θεραπεία καταδεικνύει ανώτερη συνολική επιβίωση έναντι της χημειοθεραπείας, στην πρώτη γραμμή προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον τρίτο τύπο καρκινικού όγκου, όπου ο συνδυασμός nivolumab με ipilimumab καταδεικνύει όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση.

Όπως δήλωσε ο ερευνητής Martin Reck, M.D., Ph.D., από την Πνευμονολογική Κλινική Grosshansdorf του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών για τον Πνεύμονα, που συμμετείχε στη μελέτη CheckMate -227: «Τα συγκεκριμένα δεδομένα δείχνουν ότι η διπλή ανοσο-ογκολογική θεραπεία έχει τη δυνατότητα να παρέχει ανταποκρίσεις με διάρκεια, βάθος και ξεκάθαρο όφελος επιβίωσης, στην πρώτη γραμμή θεραπείας του προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, χωρίς να είναι απαραίτητη η λήψη χημειοθεραπείας».

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ανακοινώθηκε ότι σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική εξαίρεση μελανώματος υψηλού κινδύνου, η επικουρική θεραπεία με nivolumab εξακολουθεί να καταδεικνύει παρατεταμένη επιβίωση, χωρίς υποτροπή της νόσου, στα τρία έτη. Αυτό έδειξε τριετής ανάλυση από τη μελέτη Φάσης 3 CheckMate-238, που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παρακολούθηση οποιουδήποτε αναστολέα του PD-1, όσον αφορά στην επικουρική θεραπεία για το μελάνωμα.

«Για τους ασθενείς, που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική εξαίρεση προχωρημένου μελανώματος, με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη, καταδεικνύοντας τα μακροπρόθεσμα οφέλη της επικουρικής θεραπείας με nivolumab στη μείωση των υποτροπών της νόσου» δήλωσε ο Jeffrey S. Weber, M.D., Ph.D., ερευνητής της μελέτης CheckMate-238 και αναπληρωτής διευθυντής στο Κέντρο Καρκίνου Perlmutter του Ιατρικού Κέντρου Langone του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Ειδικότερα, στα τρία έτη παρακολούθησης, το nivolumab εξακολουθεί να καταδεικνύει ανώτερη επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου (RFS) σε σύγκριση με το ipilimumab, το συγκριτικό σκέλος με δραστικό παράγοντα, με ποσοστά επιβίωσης χωρίς υποτροπή της νόσου 58% και 45%, αντίστοιχα. Η επιβίωση χωρίς υποτροπή ως προς τις απομακρυσμένες μεταστάσεις (DMFS) εξακολουθεί, επίσης, να είναι σημαντικά μεγαλύτερη για το nivolumab, με ποσοστά που αντιστοιχούν σε παρακολούθηση 36 μηνών 66% και 58%, αντίστοιχα (λόγος κινδύνων 0,78, p=0,044).

Εξακολουθεί να παρατηρείται όφελος ως προς την επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου (RFS) και την επιβίωση χωρίς υποτροπή, ως προς τις απομακρυσμένες μεταστάσεις (DMFS) στις βασικές υποομάδες, βάσει των σταδίων της νόσου, της κατάστασης μετάλλαξης BRAF και της έκφρασης του PD-L1. Δεν παρουσιάστηκαν νέα δεδομένα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των 36 μηνών παρακολούθησης.

Τέλος, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα πενταετούς παρακολούθησης από τη μελέτη Φάσης 3 CheckMate-067, η οποία συνεχίζει να καταδεικνύει βελτιωμένη συνολική επιβίωση με τον πρώτης γραμμής συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab, έναντι του ipilimumab ως μονοθεραπεία, σε ασθενείς με προχωρημένο μεταστατικό μελάνωμα.

Με ελάχιστη παρακολούθηση 60 μηνών (πέντε έτη), τα ποσοστά πενταετούς συνολικής επιβίωσης ήταν 52% για τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab, 44% για το nivolumab ως μονοθεραπεία και 26% για το ipilimumab ως μονοθεραπεία. Τα δεδομένα από τη μελέτη CheckMate-067 δημοσιεύθηκαν και στο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine.

«Η σταθερή μακροχρόνια αποτελεσματικότητα που διαπιστώθηκε με βάση τα πενταετή δεδομένα από τη μελέτη CheckMate-067 καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της διπλής ανοσο-ογκολογικής θεραπείας», δήλωσε ο Arvin Yang, M.D., Ph.D., επικεφαλής ανάπτυξης στον τομέα του μελανώματος και των καρκίνων του ουρογεννητικού στη Bristol-Myers Squibb. «Το ορόσημο της πενταετούς επιβίωσης σηματοδοτεί συναρπαστική πρόοδο, στην εκπλήρωση της αποστολής μας να αυξήσουμε σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης και να διατηρήσουμε την ποιότητα ζωής για τους ασθενείς με καρκίνο, που εμφανίζουν διάφορους τύπους όγκων».

Το προφίλ ασφάλειας του συνδυασμού nivolumab με ipilimumab ήταν σε συμφωνία με προηγούμενα ευρήματα, χωρίς να παρατηρηθούν νέα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και να αναφερθούν επιπλέον θάνατοι, που σχετίζονται με τη θεραπεία. Οι σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σε συμφωνία με παλαιότερα αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το ποσοστό των ασθενών, που εμφάνισε αντικειμενική ανταπόκριση, παρέμεινε σταθερό στο 58% για τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab, 45% για το nivolumab ως μονοθεραπεία και 19% για το ipilimumab, ενώ το ποσοστό των ασθενών που εμφάνισαν πλήρη ανταπόκριση συνέχισε να αυξάνεται. Τα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης στα πέντε έτη ανέρχονται σε 22% για το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab, 19% για το nivolumab ως μονοθεραπεία και 6% για το ipilimumab ως μονοθεραπεία. Επιπλέον το ποσοστό των ασθενών που επιβίωσε, χωρίς να λαμβάνει θεραπεία, ήταν 74% στην ομάδα συνδυαστικής θεραπείας nivolumab με ipilimumab, 58% στην ομάδα του nivolumab ως μονοθεραπεία και 45% στην ομάδα του ipilimumab ως μονοθεραπεία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.