Συμμαχία Bayer Loxo Oncology για την λαροτρεκτινίμπη

Συμμαχία Bayer Loxo Oncology για την λαροτρεκτινίμπη

Η λαροτρεκτινίμπη έδειξε σημαντική και διαρκή αντινεοπλασματική δραστηριότητα σε καρκίνους που εμφανίζουν σύντηξη γονιδίων στην κινάση των υποδοχέων τροπομυοσίνης (tropomyosin receptor kinase, TRK) ανεξάρτητα από την ηλικία ή τον τύπο του όγκου του ασθενούς.

Τα δεδομένα που δημοσιεύονται στο New England Journal of Medicine περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία από την παρακολούθηση των ασθενών για τρεις ακόμη μήνες, σε σύγκριση με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) του 2017.

Η Bayer και η Loxo Oncology αναπτύσσουν από κοινού την λαροτρεκτινίμπη για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών με τύπους καρκίνου που παρουσιάζουν σύντηξη γονιδίων της TRK. Τον Δεκέμβριο του 2017, η Loxo Oncology ξεκίνησε την υποβολή αίτησης Νέων Φαρμάκων (NDA) στον FDA για τη λαροτρεκτινίμπη. Η Bayer σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018.

Πηγή: Health Daily

ΓΡΑΦΕΙ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.