κυτταρα

Aντίσταση της Λευχαιμίας στην θεραπεία με CAR-T κύτταρα

Aντίσταση της Λευχαιμίας στην θεραπεία με CAR-T κύτταρα

Οι γονιδιωματικές και επιγενετικές υπογραφές μιας υποομάδας παιδιατρικών ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (Β-ΟΛΛ) για τις οποίες αναμενόταν ότι η θεραπεία με υποδοχέα χιμαιρικού αντιγόνου CD19 (CAR) T-κυττάρων θα λειτουργούσε, αποκάλυψε νέους πιθανούς μηχανισμούς αντοχής. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στην ετήσια…
Read more