Εντυπωσιακά τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας της ECPC  για την σχετιζόμενη με τον Καρκίνο φλεβική Θρόμβωση!

Εντυπωσιακά τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας της ECPC για την σχετιζόμενη με τον Καρκίνο φλεβική Θρόμβωση!

Η 13η Οκτωβρίου κάθε χρόνο, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα για τη Θρόμβωση, με σκοπό να αναδείξει έναν σοβαρό και ταυτόχρονα εξαιρετικά υποτιμημένο κίνδυνο για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το οποίο στην πλειοψηφία του δεν έχει καμία απολύτως ενημέρωση και δεν αντιλαμβάνεται το πραγματικό μέγεθος του κινδύνου. Σήμερα πλέον μία ιδιαίτερα δυναμική εκστρατεία αναπτύσσεται παγκοσμίως με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τόσο το κοινό όσο και την ιατρική κοινότητα, η οποία οφείλει να «ρίξει περισσότερο Φως» αυτόν τον ύπουλο εχθρό της υγείας και της ζωής.

Ο καρκίνος και οι διάφορες μορφές θεραπείας του, είναι γνωστό ότι αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση φλεβικής θρόμβωσης, σε ποσοστά έως και 5 φορές μεγαλύτερα από ότι στο γενικό πληθυσμό. Παράλληλα, η σχετιζόμενη με τον καρκίνο Θρόμβωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου για τους ασθενείς με καρκίνο, μετά από την ίδια τη νόσο. Ως εκ τούτου πρόκειται για έναν υψηλό κίνδυνο για τους ασθενείς, οι οποίοι σύμφωνα με Ευρωπαϊκή έρευνα της ECPC, είναι από λίγο έως καθόλου ενημερωμένοι!

Η ECPC (European Cancer Patient Coalition), η Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο, στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για μία Ευρώπη που θα εξασφαλίζει για τους ασθενείς με καρκίνο ισότητα στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και έγκαιρη πρόσβαση στις νέες απαραίτητες γι αυτούς θεραπείες, αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή Ευρωπαϊκής Έρευνας για τη σχετιζόμενη με τον καρκίνο θρόμβωση, σε έξι χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, η οποία έρχεται σε συνέχεια της πρώτης δράσης με την οποία ετοιμάστηκε, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και υπάρχει διαθέσιμο σε 7 γλώσσες (και στην Ελληνική) Ειδικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους ασθενείς το οποίο μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ.

Με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός «Κειμένου Θέσεων» για τη σχετιζόμενη με τον Καρκίνο Θρόμβωση, αποφασίστηκε ότι είναι απαραίτητη η διενέργεια μίας έρευνας μεταξύ των ασθενών με καρκίνο, προκείμενου να αποτυπωθεί και να συνεκτιμηθεί το μέγεθος της ενημέρωσης και γνώσης των ασθενών για τη φλεβική Θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο, αλλά και να αναδειχθούν τα κενά στα οποία πρέπει να εστιάσουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Η έρευνα ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάρτιο στη Μεγάλη Βρετανία και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Ιούνιος – Αύγουστος 2018 με την οικονομική υποστήριξη της Leo Pharma ενώ οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Αγγλική εταιρεία ερευνών επί θεμάτων υγείας και κοινωνικής φροντίδας Quality Health Limited, υπό την επίβλεψη πολυμελούς ομάδας καθοδήγησης της ECPC. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε μόλις προχθές 13 Οκτωβρίου 2018 κατά την Παγκόσμια Ημέρα κατά της θρόμβωσης. Στην έρευνα συμμετείχαν ασθενείς διαδικτυακά από όλη την Ευρώπη, ενώ υποστηρίχθηκε οργανωμένα από τα μέλη της ECPC, στη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, για τις οποίες ήταν διαθέσιμη στις Εθνικές γλώσσες.

Πραγματικά εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της έρευνας σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, τα οποία με μία πρώτη ανάγνωση καταδεικνύουν εμφανώς :
Εκτεταμένη έλλειψη αναγνώρισης του κινδύνου από τους ασθενείς
Έντονα κενά στην ενημέρωση και επαρκή πληροφόρηση από τους θεράποντες ιατρούς.

Συγκεκριμένα η έρευνα για τη σχετιζόμενη με τον καρκίνο Θρόμβωση στη χώρα μας έδωσε την ακόλουθη εικόνα:

Μόλις 29% είναι το ποσοστό των ασθενών που γνωρίζουν ότι οι ασθενείς με καρκίνο έχουν υψηλότερες πιθανότητες να εμφανίσουν θρόμβωση από ότι ο γενικός πληθυσμός. Οι μισοί από αυτούς (49%), δήλωσε ότι δεν έχει επαρκή κατανόηση του κινδύνου της σχετιζόμενης με τον καρκίνο Θρόμβωσης (απαντήσεις : 1 – 4 στην κλίμακα 1(καθόλου) – 10 (πολύ))
Το 67% δήλωσε ότι γνωρίζει σε κάποιο βαθμό ότι η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης, ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 44% για την ακτινοθεραπεία
Το 16% δήλωσε ότι είχε υποφέρει από θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο
Μόλις το 8% του συνόλου των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έλαβαν ενημέρωση για τους κινδύνους θρόμβωσης που σχετίζονται με τον καρκίνο από τον γιατρό τους ή κάποιον επαγγελματία υγείας στο νοσοκομείο, η οποία ήταν κατά κύριο λόγο προφορική!
Το 50% των συμμετεχόντων είχαν ασθενήσει εντός της προηγούμενης πενταετίας, γεγονός που περιγράφει με ακρίβεια τις υφιστάμενες συνθήκες
Μόνο το 14% δήλωσε ότι έχει πλήρη επίγνωση του μεγέθους των κινδύνων θρόμβωσης που σχετίζονται με συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, ενώ μόνο το 21% ότι ο κίνδυνος έχει σχέση και αυξάνεται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα ίδια επίπεδα, με μικρές αποκλείσεις, κινούνται και τα αποτελέσματα της έρευνας και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης της Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και των επαγγελματιών υγείας εν γένει, σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να ανατραπεί η δυσοίωνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, με κεντρικό σύνθημα, «Η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί», όλο το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναπτύξει δράσεις ενημέρωσης σχετικά με την θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο και θα επιδιώξει τη συνεργασία των Επιστημονικών Ιατρικών & Νοσηλευτικών Εταιρειών, των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την κατάρτιση ενός κοινού προγράμματος δράσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ιατρικής και νοσηλευτικής κοινότητας και τελικό στόχο, την πληρέστερη και ορθότερη ενημέρωση των ασθενών. Παράλληλα θα συνεχίσει να παρέχει υπεύθυνη ενημέρωση προς τους ασθενείς και τον πληθυσμό στη χώρας μας

Σχετικά με τη σχετιζόμενη με τον Καρκίνο Θρόμβωση

Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια με πολλές πτυχές οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αφορούν τη θεραπευτική αγωγή, αυτή κάθε αυτήν την ασθένεια και τις συνέπειες στον καθημερινό τρόπο ζωής. Μία από τις σημαντικότερες πτυχές είναι η πιθανότητα σχηματισμού θρόμβου αίματος. Η περίπτωση αυτή είναι γνωστή ως Φλεβική Θρομβοεμβολή συσχετιζόμενη με Καρκίνο (ΦΘΕ/Κ) και θεωρείται πλέον χρόνια πάθηση στους καρκινοπαθείς επειδή ο κίνδυνος υποτροπής της εξακολουθεί να υπάρχει για πολλά χρόνια μετά την αρχική της εμφάνιση.

Οι ασθενείς με καρκίνο διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης (θρόμβου αίματος) από τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, η πάθηση αυτή δεν αναφέρεται επαρκώς, σπάνια συζητείται από το θεράποντα ιατρό με τον ασθενή του και συχνά διαγιγνώσκεται λάθος. Αυτή η έρευνα αφορά τη προσπάθεια μας να καταλάβουμε πόσο γνωρίζουν για τη θρόμβωση οι ασθενείς με καρκίνο, καθώς και το πότε και το πού βρίσκουν αυτές τις πληροφορίες.

Μικροαλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Τέσσερα εύκολα βήματα για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ/Κ:
1. Πρέπει να κινείστε διαρκώς: φροντίστε να τεντώνετε και να κινείτε τα πόδια σας και να περπατάτε για λίγο
2. Διακόψτε το κάπνισμα: υπάρχει υποστήριξη αν τη χρειαστείτε
3. Ενυδατωθείτε επαρκώς: φροντίστε να πίνετε πολλά υγρά και να αποφεύγετε το αλκοόλ και την καφεΐνη
4. Φορέστε κάλτσες/καλσόν συμπίεσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.