Νέο φάρμακο για γυναίκες  ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε προχωρημένο στάδιο

Νέο φάρμακο για γυναίκες ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε προχωρημένο στάδιο

Η μπεβασιζουμάμπη είναι η πρώτη βιολογική θεραπεία κατά την τελευταία δεκαετία που παρατείνει τη ζωή των γυναικών με προχωρημένο καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Μία αποτελεσματική θεραπεία που επιμηκύνει τη ζωή των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο τραχήλου της μήτρας σε προχωρημένο στάδιο, έχουν πλέον στη φαρέτρα τους οι επιστήμονες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δραστική ουσία μπεβασιζουμάμπη για χρήση σε συνδυασμό με καθιερωμένη χημειοθεραπεία (πακλιταξέλη και σισπλατίνη ή, εναλλακτικά, πακλιταξέλη και τοποτεκάνη σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία με πλατίνα) για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ενηλίκων ασθενών με εμμένοντα, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η έγκριση της μπεβασιζουμάμπης από την ΕΕ βασίστηκε στα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ΙΙΙ, GOG-0240, η οποία απέδειξε ότι η προσθήκη της μπεβασιζουμάμπης στη χημειοθεραπεία προσφέρει στατιστικά σημαντικό όφελος στην επιβίωση, χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη για μία νόσο, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε άλλες θεραπευτικές επιλογές πέραν της χημειοθεραπείας.
Συγκεκριμένα, η μελέτη απέδειξε ότι οι γυναίκες που έλαβαν μπεβασιζουμάμπη σε συνδυασμό με την κλασική χημειοθεραπεία, είχαν στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 26%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει βελτίωση της διάμεσης επιβίωσης κατά σχεδόν τέσσερις μήνες, σε σύγκριση με τις γυναίκες που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (διάμεση συνολική επιβίωση: 16,8 μήνες έναντι 12,9 μηνών).
Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι γυναίκες που έλαβαν μπεβασιζουμάμπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία είχαν παρουσίασαν συρρίκνωση του όγκου σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό έναντι των γυναικών που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (συρρίκνωση όγκου 45% έναντι 34%).
Το προφίλ ασφάλειας στη μελέτη ήταν συνεπές με αυτό που παρατηρήθηκε σε προηγούμενες μελέτες της μπεβασιζουμάμπης σε διάφορους τύπους όγκων, με εξαίρεση την αύξηση των εντερο-κολπικών συριγγίων η οποία παρατηρήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν μπεβασιζουμάμπη συν χημειοθεραπεία έναντι εκείνων που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (8,3% έναντι 0,9% αντίστοιχα). Όλες οι ασθενείς με εντερο-κολπικά συρίγγια μετά τη χορήγηση της μπεβασιζουμάμπης συν χημειοθεραπεία είχαν ιστορικό προηγούμενης ακτινοβολίας στην πύελο.
«Τα αποτελέσματα της μελέτης GOG-0240 θα αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η μπεβασιζουμάμπη αυξάνει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας και βελτιώνει την πρόγνωση μιας κακοήθειας με πολύ περιορισμένες επιλογές, όπως είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας που υποτροπιάζει μετά από χειρουργική εξαίρεση ή ακτινοθεραπεία» εξηγεί ο κ. Αριστοτέλης Μπάμιας, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Η GOG-0240 είναι μία ανεξάρτητη μελέτη από το Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (National Cancer Insitute), χορηγούμενη από τη Γυναικολογική Ογκολογική Ομάδα (GOG), όπου συμμετείχαν 452 γυναίκες και αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και το προφίλ ασφάλειας της μπεβασιζουμάμπης σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (πακλιταξέλη και σισπλατίνη ή πακλιταξέλη και τοποτεκάνη) σε γυναίκες με εμμένοντα, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Σχετικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερα από 65.000 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθιστώντας τον την 4η πιο συχνή μορφή καρκίνου στη γυναίκα. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα, περισσότερες από 400 γυναίκες κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και οι 200 από αυτές θα χάσουν τη ζωή τους λόγω της νόσου.
Πρόκειται για μία ύπουλη νόσο, τα πρώιμα συμπτώματα της οποίας είναι εύκολο να διαφύγουν της ιατρικής διάγνωσης, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να μην διαγιγνώσκονται μέχρι ο καρκίνος τους να εξελιχθεί σε προχωρημένο στάδιο . Σε αυτό το στάδιο, τα ποσοστά επιβίωσης μειώνονται και λιγότερες από μία στις έξι γυναίκες επιβιώνει για πέντε ή περισσότερα χρόνια.
Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των διαφόρων τύπων καρκίνου, οι οποίοι εκδηλώνονται στη μέση και τρίτη ηλικία, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας φαίνεται να «προτιμά» γυναίκες νεότερης ηλικίας. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, οι γυναίκες που τον εκδηλώνουν είναι μεταξύ 35 και 44 ετών. Η έγκαιρη διάγνωση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση καθώς τουλάχιστον 9 στις 10 γυναίκες θα επιβιώσουν για πέντε ή περισσότερα χρόνια μετά από έγκαιρη διάγνωση.

Σχετικά με την μπεβασιζουμάμπη
Μετά την αρχική έγκρισή της το 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον προχωρημένο κολοορθικό καρκίνο, η μπεβασιζουμάμπη κατέστη η πρώτη ευρέως διαθέσιμη αντι-αγγειογενετική θεραπεία για την αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένο καρκίνο.
Σήμερα, η μπεβασιζουμάμπη εξακολουθεί να αλλάζει τη μορφή της αντικαρκινικής θεραπείας, λόγω του αποδεδειγμένου οφέλους επιβίωσης (συνολικής επιβίωσης ή/και επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου) σε διάφορους τύπους καρκίνου. Η μπεβασιζουμάμπη έχει εγκριθεί στην Ευρώπη για τη θεραπεία προχωρημένων σταδίων καρκίνου του μαστού(HER2-), για το μεταστατικό καρκίνωμα του παχέος εντέρου ή του ορθού, για το μη χειρουργήσιμο προχωρημένο, μεταστατικό, ή υποτροπιάζοντα μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εκτός από επικρατούσα ιστολογία εκ πλακώδους επιθηλίου, τον προχωρημένο ή/και μεταστατικό καρκίνο του νεφρού και για την αρχική θεραπεία (Front-Line) σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο (σταδίων III B, III C και IV κατά FIGO) επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, καθώς και σε ενήλικες ασθενείς με πρώτη υποτροπή πλατινο-ευαίσθητου ή ανθεκτικού στην πλατίνα υποτροπιάζοντος επιθηλιακού καρκίνου των ωοθηκών. Tώρα εγκρίθηκε και για τον εμμένοντα, υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με μπεβασιζουμάμπη .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.